یک ذهن زیبا

محلی برای تبادل میان مترجم ها

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Brandon Sanderson» ثبت شده است

مجموعه ی طوفان نور: راه شاهان – نویسنده: براندون سندرسون - «رزرو شده»

بخشی از جوایز:

David Gemmell Legend Award for Best Fantasy Novel (2010), Whitney Award for Best Novel (2010), Goodreads Choice Nominee for Goodreads Author, Favorite Book, Fantasy (2010),Fantasy Faction's Top 10 Most Anticipated Books for (2013)

بخشی از کتاب: کتاب با یک پیروزی آغاز می شود. چشم امید بشر به زندگی پیشروها، رهبران شوالیه های رادیانت است. برای هزاران سال، پیشروها بر علیه نژادی از هیولاها به نام "آورندگان پوچی" می جنگیدند، تا از بشریت محافظت کنند. آورندگان پوچی همیشه در دوره ای منظم، که در طی آن پیشروها بر علیه آنها می جنگیدند، ظاهر می شدند. این از دیدگاه یک پیشروی مذکر یک مخمصه بود. سرانجام او آشکار می کند که تمام پیشروها محکوم به مردن در نبرد برای عقب راندن هیولاها هستند. بعد از مرگ، آنها به مکانی از آتش و گوگرد فرستاده می شدند، جایی که آنها عذاب بزرگی را تحمل می کردند، که نهایتا به تولد دوباره ی آنها و شروع دوره ی جنگ و مرگ دوباره ی آنها می انجامید. پس از تجدید حیات های بی شمار، و بیزاری و خسته شدن از عذاب و شکنجه ی دوباره، پیشروها یکی از خودشان را رها و محکوم می کنند که تا ابد در آن مکان آتش باقی بماند، شمشیرهای افتخارشان را به زمین می اندازند (شمشیرهایی مشابه، اما قدرتمندتر از شاردبلیدز ها) و پیشه شان را رها می کنند، و در اعماق تاریخ ناپدید شدند.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم  تا دهم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد اول مجموعه ی طوفان نور: راه شاهان – نویسنده: براندون سندرسون

بخشی از جوایز:

David Gemmell Legend Award for Best Fantasy Novel (2010), Whitney Award for Best Novel (2010), Goodreads Choice Nominee for Goodreads Author, Favorite Book, Fantasy (2010),Fantasy Faction's Top 10 Most Anticipated Books for (2013)

بخشی از کتاب: کتاب با یک پیروزی آغاز می شود. چشم امید بشر به زندگی پیشروها، رهبران شوالیه های رادیانت است. برای هزاران سال، پیشروها بر علیه نژادی از هیولاها به نام "آورندگان پوچی" می جنگیدند، تا از بشریت محافظت کنند. آورندگان پوچی همیشه در دوره ای منظم، که در طی آن پیشروها بر علیه آنها می جنگیدند، ظاهر می شدند. این از دیدگاه یک پیشروی مذکر یک مخمصه بود. سرانجام او آشکار می کند که تمام پیشروها محکوم به مردن در نبرد برای عقب راندن هیولاها هستند. بعد از مرگ، آنها به مکانی از آتش و گوگرد فرستاده می شدند، جایی که آنها عذاب بزرگی را تحمل می کردند، که نهایتا به تولد دوباره ی آنها و شروع دوره ی جنگ و مرگ دوباره ی آنها می انجامید. پس از تجدید حیات های بی شمار، و بیزاری و خسته شدن از عذاب و شکنجه ی دوباره، پیشروها یکی از خودشان را رها و محکوم می کنند که تا ابد در آن مکان آتش باقی بماند، شمشیرهای افتخارشان را به زمین می اندازند (شمشیرهایی مشابه، اما قدرتمندتر از شاردبلیدز ها) و پیشه شان را رها می کنند، و در اعماق تاریخ ناپدید شدند.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: راه شاهان

سایت دوران اژدها

....

...

...

جلد دوم  تا دهم

 

...

رزرو شد

...

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد دوم تا پنجم مجموعه ی مه زاد – نوسنده:برندون سندرسون - «رزرو شده»

بخشی از کتاب: چی می شه اگه قهرمان پیشگویی شده شکست بخوره؟ چه جور دنیای در انتظار ماست وقتی که ارباب تاریکی تمام دنیا رو تحت کنترل خودش دربیاره؟ جواب رو در سه گانه ی مه زاد خواهید یافت، حماسه ای از شگفتی ها و هنرهای رزمی جادویی که در مه زاد آغاز می شود.  برای یک هزارسال، خاکستر از آسمان می بارد و هیچ گلی شکوفه نمی دهد. برای یک هزار سال اسکاها نامی که در دنیای مه زاد به رعیت ها اطلاق می شود اسیر بدبختی و پستی هستند و در ترس زندگی می کنند. برای یک هزار سال فرمانروا، با قدرت مطلق و وحشت تمام و شکست ناپذیری خداگونه بر دنیا حکم می راند.  سپس، در زمانی که امید مدت ها قبل از دسته رفته بود و حتی یادش نیز باقی نمانده بود، یک نیمه اسکای دل شکسته ی زخمی در جهنمی ترین زندان فرمانروا آن را کشف می کند. کلسیر در خودش قدرت های یک مه زاد را می یابد. او...

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم تا سوم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...

 تک رمان های این سری

سایت دوران اژدها

 ...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد اول مجموعه ی مه زاد: آخرین امپراتوری– نوسنده:برندون سندرسون

بخشی از کتاب: چی می شه اگه قهرمان پیشگویی شده شکست بخوره؟ چه جور دنیای در انتظار ماست وقتی که ارباب تاریکی تمام دنیا رو تحت کنترل خودش دربیاره؟ جواب رو در سه گانه ی مه زاد خواهید یافت، حماسه ای از شگفتی ها و هنرهای رزمی جادویی که در مه زاد آغاز می شود.  برای یک هزارسال، خاکستر از آسمان می بارد و هیچ گلی شکوفه نمی دهد. برای یک هزار سال اسکاها نامی که در دنیای مه زاد به رعیت ها اطلاق می شود اسیر بدبختی و پستی هستند و در ترس زندگی می کنند. برای یک هزار سال فرمانروا، با قدرت مطلق و وحشت تمام و شکست ناپذیری خداگونه بر دنیا حکم می راند.  سپس، در زمانی که امید مدت ها قبل از دسته رفته بود و حتی یادش نیز باقی نمانده بود، یک نیمه اسکای دل شکسته ی زخمی در جهنمی ترین زندان فرمانروا آن را کشف می کند. کلسیر در خودش قدرت های یک مه زاد را می یابد. او...

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد  اول: آخرین امپراتوری

سایت دوران اژدها

 درحال ترجمه(90 درصد)

...

...

جلد دوم تا سوم

 

 

رزرو شد

...

 تک رمان های این سری

 

 

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰