یک ذهن زیبا

محلی برای تبادل میان مترجم ها

یک ذهن زیبا

محلی برای تبادل میان مترجم ها

این وبلاگ یک وبلاگ شخصی برای هماهنگی میان مترجم های سایت های مختلف هست.
امیدواریم با این کار از دوباره کاری و از بین رفتن زحمات دوستان جلوگیری شود.

بایگانی