بخشی از جوایز:

Bram Stoker Award for Best Novel (2001), Hugo Award for Best Novel (2002), Nebula Award for Best Novel (2002), Locus Award for Best Fantasy Novel (2002), International Horror Guild Award Nominee for Best Novel (2001)

World Fantasy Award Nominee for Best Novel (2002), SFX Award for Best Novel (2002), Geffen Award (2003), Mythopoeic Fantasy Award Nominee for Adult Literature (2002), Prix Bob Morane for roman traduit(2003)

بخشی از داستان: چند روز قبل از آزاد شدن شدو از زندان، همسرش، لائورا، در تصادفی مرموز فوت می کند. او که گویی دیگر هیچ چیز را احساس نمی کرد، به خانه بازگشت. درون هواپیما با مردی مرموز به نام وندزدی روبه رو می شود، که ادعا می کرد از جنگی قدیمی فرار می کند و یکی از خدایان قدیمی و پادشاه آمریکاست.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...