یک ذهن زیبا

محلی برای تبادل میان مترجم ها

۴۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

جلد اول قانون اول: تیغه نویسنده: جوی ابرکرمبی

بخشی از جوایز:

Tähtifantasia Award Nominee (2010), David Gemmell Legend Award Nominee (2009)

بخشی از کتاب: لوگِن ناین فینگرز، بربر بدنام، سرانجام بدشانسی می آورد. او در میان تعداد زیادی از افراد دشمن گرفتار آمده و در آستانه ی تبدیل شدن به یک بربر مرده است – و بدین گونه پشت سرش هیچ چیز به جز سرودهای بد، دوستان مرده و تعداد زیادی دشمن خوشحال باقی نمی گذارد. فرمانده نجیب زاده جزال دَن لوتر، افسر بی پروا، و نمونه ی بارز یک آدم خودخواه، در ذهنش هیچ چیز خطرناک تری از سرکیسه کردن دوستانش در ورق بازی و خیالبافی درباره ی شکوه و افتخار در میدان شمشیر ندارد. اما جنگ فرا می رسد و بر روی میدان نبرد یخ زده ی شمال، آنها با قوانین خونین مبارزه، با یگدیگر می جنگند. مفتش عقاید، گلاکتا، فلجی که شکنجه گر می شود، هیچ چیز را بیشتر از دیدن جزال که در یک تابوت به خانه بازگردانده می شود، دوست ندارد. اما سپس گلاکتا از همه متنفر می شود. جادوگر بایاز وارد می شود. یک پیرمرد تاس با خلق و خویی وحشتناک و دستیاری احساساتی، او توانست که به جادوگر اول تبدیل بشود، او توانست که شیادی تماشایی باشد، اما او هر چیزی که هست، او درصدد است تا زندگی های لوگن، جزال و گلاکتا را کاملا مشکل تر از قبل سازد. توطئه های قتل آشکار می شوند، حساب های قدیمی آماده ی تسویه شدن هستند، و خط بین قهرمان و تبه کار آنقدر تیز است که خون را بریزد.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: تیغه

سایت دوران اژدها

....

...

...

جلد دوم  و سوم

 

...

رزرو شد

...

 

موافقین ۱ مخالفین ۰

قانون اول: تیغه نویسنده: جوی ابرکرمبی - «رزرو شده»

بخشی از جوایز:

Tähtifantasia Award Nominee (2010), David Gemmell Legend Award Nominee (2009)

بخشی از کتاب: لوگِن ناین فینگرز، بربر بدنام، سرانجام بدشانسی می آورد. او در میان تعداد زیادی از افراد دشمن گرفتار آمده و در آستانه ی تبدیل شدن به یک بربر مرده است – و بدین گونه پشت سرش هیچ چیز به جز سرودهای بد، دوستان مرده و تعداد زیادی دشمن خوشحال باقی نمی گذارد. فرمانده نجیب زاده جزال دَن لوتر، افسر بی پروا، و نمونه ی بارز یک آدم خودخواه، در ذهنش هیچ چیز خطرناک تری از سرکیسه کردن دوستانش در ورق بازی و خیالبافی درباره ی شکوه و افتخار در میدان شمشیر ندارد. اما جنگ فرا می رسد و بر روی میدان نبرد یخ زده ی شمال، آنها با قوانین خونین مبارزه، با یگدیگر می جنگند. مفتش عقاید، گلاکتا، فلجی که شکنجه گر می شود، هیچ چیز را بیشتر از دیدن جزال که در یک تابوت به خانه بازگردانده می شود، دوست ندارد. اما سپس گلاکتا از همه متنفر می شود. جادوگر بایاز وارد می شود. یک پیرمرد تاس با خلق و خویی وحشتناک و دستیاری احساساتی، او توانست که به جادوگر اول تبدیل بشود، او توانست که شیادی تماشایی باشد، اما او هر چیزی که هست، او درصدد است تا زندگی های لوگن، جزال و گلاکتا را کاملا مشکل تر از قبل سازد. توطئه های قتل آشکار می شوند، حساب های قدیمی آماده ی تسویه شدن هستند، و خط بین قهرمان و تبه کار آنقدر تیز است که خون را بریزد.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم  و سوم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

مجموعه ی طوفان نور: راه شاهان – نویسنده: براندون سندرسون - «رزرو شده»

بخشی از جوایز:

David Gemmell Legend Award for Best Fantasy Novel (2010), Whitney Award for Best Novel (2010), Goodreads Choice Nominee for Goodreads Author, Favorite Book, Fantasy (2010),Fantasy Faction's Top 10 Most Anticipated Books for (2013)

بخشی از کتاب: کتاب با یک پیروزی آغاز می شود. چشم امید بشر به زندگی پیشروها، رهبران شوالیه های رادیانت است. برای هزاران سال، پیشروها بر علیه نژادی از هیولاها به نام "آورندگان پوچی" می جنگیدند، تا از بشریت محافظت کنند. آورندگان پوچی همیشه در دوره ای منظم، که در طی آن پیشروها بر علیه آنها می جنگیدند، ظاهر می شدند. این از دیدگاه یک پیشروی مذکر یک مخمصه بود. سرانجام او آشکار می کند که تمام پیشروها محکوم به مردن در نبرد برای عقب راندن هیولاها هستند. بعد از مرگ، آنها به مکانی از آتش و گوگرد فرستاده می شدند، جایی که آنها عذاب بزرگی را تحمل می کردند، که نهایتا به تولد دوباره ی آنها و شروع دوره ی جنگ و مرگ دوباره ی آنها می انجامید. پس از تجدید حیات های بی شمار، و بیزاری و خسته شدن از عذاب و شکنجه ی دوباره، پیشروها یکی از خودشان را رها و محکوم می کنند که تا ابد در آن مکان آتش باقی بماند، شمشیرهای افتخارشان را به زمین می اندازند (شمشیرهایی مشابه، اما قدرتمندتر از شاردبلیدز ها) و پیشه شان را رها می کنند، و در اعماق تاریخ ناپدید شدند.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم  تا دهم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد اول مجموعه ی طوفان نور: راه شاهان – نویسنده: براندون سندرسون

بخشی از جوایز:

David Gemmell Legend Award for Best Fantasy Novel (2010), Whitney Award for Best Novel (2010), Goodreads Choice Nominee for Goodreads Author, Favorite Book, Fantasy (2010),Fantasy Faction's Top 10 Most Anticipated Books for (2013)

بخشی از کتاب: کتاب با یک پیروزی آغاز می شود. چشم امید بشر به زندگی پیشروها، رهبران شوالیه های رادیانت است. برای هزاران سال، پیشروها بر علیه نژادی از هیولاها به نام "آورندگان پوچی" می جنگیدند، تا از بشریت محافظت کنند. آورندگان پوچی همیشه در دوره ای منظم، که در طی آن پیشروها بر علیه آنها می جنگیدند، ظاهر می شدند. این از دیدگاه یک پیشروی مذکر یک مخمصه بود. سرانجام او آشکار می کند که تمام پیشروها محکوم به مردن در نبرد برای عقب راندن هیولاها هستند. بعد از مرگ، آنها به مکانی از آتش و گوگرد فرستاده می شدند، جایی که آنها عذاب بزرگی را تحمل می کردند، که نهایتا به تولد دوباره ی آنها و شروع دوره ی جنگ و مرگ دوباره ی آنها می انجامید. پس از تجدید حیات های بی شمار، و بیزاری و خسته شدن از عذاب و شکنجه ی دوباره، پیشروها یکی از خودشان را رها و محکوم می کنند که تا ابد در آن مکان آتش باقی بماند، شمشیرهای افتخارشان را به زمین می اندازند (شمشیرهایی مشابه، اما قدرتمندتر از شاردبلیدز ها) و پیشه شان را رها می کنند، و در اعماق تاریخ ناپدید شدند.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: راه شاهان

سایت دوران اژدها

....

...

...

جلد دوم  تا دهم

 

...

رزرو شد

...

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

دوم و سوم سه گانه ی اشیاء دوزخی – نویسنده: کساندرا کلیر - «رزرو شده»

بخشی از جوایز:

RITA® Award by Romance Writers of America Nominee for Best Young Adult Romance (2011), Romantic Times Reviewers' Choice Award (RT Award) Nominee for Best Young Adult Paranormal/Fantasy Novel (2010), Voya Perfect Ten (2010), The Inky Awards for Silver Inky longlist (2011), Abraham Lincoln Award Nominee (2013)

Goodreads Choice Nominee for Favorite Book, Favorite Heroine, Young Adult Fantasy, Goodreads Author (2010)

بخشی از کتاب:تسا گری یتیم، شانزده ساله، از نیویورک از راه اقیانوس به ویکتورین لندن آمد تا برادرش نیت و تنها ارث مادریش را که یک گردنبندِ فرشته کوکی بود را بیابد. او از توانایی اش در تغییر شکل اطلاع نداشت در حالی که خواهران سیاه این را میدانستند. آن ها او را برای مجیستر دزدیدند که میخواست با تسا ازدواج کند و قدرتش را تصاحب کند. شکارچیان سایه، محافظان خون فرشته، با شیاطین جنگیدند و صلح را در دنیای زیرزمینی خون آشامان و ساحر ها و بقیه ی موجودات فرا طبیعی برقرار کردند. شکارچیان سایه ی نوجوان یتیم جِم، ویل و جِس تسا را نجات دادند و برای کمک به نجات نیت به توافق رسیدند. خونآشام انتقام جو، بانو کَمایل بلکورت و عاشق فعلی او، مگنوس بِینِ ساحر امکان ورود به کلوب مخفی «کاخ جهنم» مجیستر را فراهم کردند. تا...

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم و سوم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد اول سه گانه ی اشیاء دوزخی: فرشته ی کوکی – نویسنده: کساندرا کلیر

بخشی از جوایز:

RITA® Award by Romance Writers of America Nominee for Best Young Adult Romance (2011), Romantic Times Reviewers' Choice Award (RT Award) Nominee for Best Young Adult Paranormal/Fantasy Novel (2010), Voya Perfect Ten (2010), The Inky Awards for Silver Inky longlist (2011), Abraham Lincoln Award Nominee (2013)

Goodreads Choice Nominee for Favorite Book, Favorite Heroine, Young Adult Fantasy, Goodreads Author (2010)

بخشی از کتاب:تسا گری یتیم، شانزده ساله، از نیویورک از راه اقیانوس به ویکتورین لندن آمد تا برادرش نیت و تنها ارث مادریش را که یک گردنبندِ فرشته کوکی بود را بیابد. او از توانایی اش در تغییر شکل اطلاع نداشت در حالی که خواهران سیاه این را میدانستند. آن ها او را برای مجیستر دزدیدند که میخواست با تسا ازدواج کند و قدرتش را تصاحب کند. شکارچیان سایه، محافظان خون فرشته، با شیاطین جنگیدند و صلح را در دنیای زیرزمینی خون آشامان و ساحر ها و بقیه ی موجودات فرا طبیعی برقرار کردند. شکارچیان سایه ی نوجوان یتیم جِم، ویل و جِس تسا را نجات دادند و برای کمک به نجات نیت به توافق رسیدند. خونآشام انتقام جو، بانو کَمایل بلکورت و عاشق فعلی او، مگنوس بِینِ ساحر امکان ورود به کلوب مخفی «کاخ جهنم» مجیستر را فراهم کردند. تا...

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: فرشته کوکی

سایت دوران اژدها

در حال ترجمه

...

...

جلد دوم و سوم

 

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد دوم و سوم سه گانه هزاره – نویسنده: استیگ لارسن - «رزرو شده»

بخشی از جوایز:

Barry Award for Best British Crime Novel (2009), Macavity Award for Best First Mystery Novel (2009), Anthony Award for Best First Novel (2009), Glass Key Award (2006), Glasnyckeln by Skandinaviska Kriminalsällskapet (2006)

Galaxy British Book Awards for Crime Thriller of the Year (2009), Exclusive Books Boeke Prize (2008), Strand Critics Award Nominee for Best First Novel (0)

بخشی از داستان: داستان کتاب با یک جریان مرموز و جذاب شروع می‌شود. هنریک ونگر یک صنعتگر بازنشسته هشتادساله، میکائیل بلومکویست یک محقق، روزنامه‌نگار و ویراستار مجله‌ای به نام هزاره، که به تازگی پرونده‌ای را در شرایط بسیار بدی از دست داده، برای تحقیق درباره ناپدیدشدن خواهرزادهٔ خود هریئت، در حدود ۴۰ سال پیش، استخدام می‌کند. غافل از اینکه ونگر قبلاً سابقه شخصی و حرفه‌ای بلومکویست را بررسی کرده بود. هریئت از جزیره‌ای که بیشتر آن متعلق به خانواده ونگر بوده است ناپدید شده بود. بلومکویست با وجود تردیدی که داشت، بعد از اینکه هنریک به او ۲٬۴ میلیون کرونور را پیشنهاد کرد در قبال نوشتن کتاب تاریخ خانوادگی ونگرها، کار روی پرونده را قبول کرد. ونگر معتقد بود هریئت که ۳۶ سال پیش ناپدید شده بود، توسط یکی از اعضای خانواده‌اش به قتل رسیده است. او به بلومکویست گفت: من از بیشتر اعضای خانواده خود بیزار هستم، چون بیشتر آن‌ها دزد، خسیس، قلدر و بی کفایت هستند. بعد از این ماجرا بلومکویست به جزیره رفته و تحقیقات خود را درباره خانواده ونگر و ناپدید شدن هریئت در آنجا شروع کرد.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم و سوم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد اول سه گانه هزاره: دختری با خالکوبی اژدها – نویسنده: استیگ لارسن

بخشی از جوایز:

Barry Award for Best British Crime Novel (2009), Macavity Award for Best First Mystery Novel (2009), Anthony Award for Best First Novel (2009), Glass Key Award (2006), Glasnyckeln by Skandinaviska Kriminalsällskapet (2006)

Galaxy British Book Awards for Crime Thriller of the Year (2009), Exclusive Books Boeke Prize (2008), Strand Critics Award Nominee for Best First Novel (0)

بخشی از داستان: داستان کتاب با یک جریان مرموز و جذاب شروع می‌شود. هنریک ونگر یک صنعتگر بازنشسته هشتادساله، میکائیل بلومکویست یک محقق، روزنامه‌نگار و ویراستار مجله‌ای به نام هزاره، که به تازگی پرونده‌ای را در شرایط بسیار بدی از دست داده، برای تحقیق درباره ناپدیدشدن خواهرزادهٔ خود هریئت، در حدود ۴۰ سال پیش، استخدام می‌کند. غافل از اینکه ونگر قبلاً سابقه شخصی و حرفه‌ای بلومکویست را بررسی کرده بود. هریئت از جزیره‌ای که بیشتر آن متعلق به خانواده ونگر بوده است ناپدید شده بود. بلومکویست با وجود تردیدی که داشت، بعد از اینکه هنریک به او ۲٬۴ میلیون کرونور را پیشنهاد کرد در قبال نوشتن کتاب تاریخ خانوادگی ونگرها، کار روی پرونده را قبول کرد. ونگر معتقد بود هریئت که ۳۶ سال پیش ناپدید شده بود، توسط یکی از اعضای خانواده‌اش به قتل رسیده است. او به بلومکویست گفت: من از بیشتر اعضای خانواده خود بیزار هستم، چون بیشتر آن‌ها دزد، خسیس، قلدر و بی کفایت هستند. بعد از این ماجرا بلومکویست به جزیره رفته و تحقیقات خود را درباره خانواده ونگر و ناپدید شدن هریئت در آنجا شروع کرد.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: دختری با خالکوبی اژدها

سایت دوران اژدها

60 درصد

...

...

جلد دوم و سوم

 

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد دوم خدایان آمریکایی – نویسنده: نیل گیمن - «رزرو شده»

بخشی از جوایز:

Bram Stoker Award for Best Novel (2001), Hugo Award for Best Novel (2002), Nebula Award for Best Novel (2002), Locus Award for Best Fantasy Novel (2002), International Horror Guild Award Nominee for Best Novel (2001)

World Fantasy Award Nominee for Best Novel (2002), SFX Award for Best Novel (2002), Geffen Award (2003), Mythopoeic Fantasy Award Nominee for Adult Literature (2002), Prix Bob Morane for roman traduit(2003)

بخشی از داستان: چند روز قبل از آزاد شدن شدو از زندان، همسرش، لائورا، در تصادفی مرموز فوت می کند. او که گویی دیگر هیچ چیز را احساس نمی کرد، به خانه بازگشت. درون هواپیما با مردی مرموز به نام وندزدی روبه رو می شود، که ادعا می کرد از جنگی قدیمی فرار می کند و یکی از خدایان قدیمی و پادشاه آمریکاست.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد اول خدایان آمریکایی: خدایان آمریکایی – نویسنده: نیل گیمن

بخشی از جوایز:

Bram Stoker Award for Best Novel (2001), Hugo Award for Best Novel (2002), Nebula Award for Best Novel (2002), Locus Award for Best Fantasy Novel (2002), International Horror Guild Award Nominee for Best Novel (2001)

World Fantasy Award Nominee for Best Novel (2002), SFX Award for Best Novel (2002), Geffen Award (2003), Mythopoeic Fantasy Award Nominee for Adult Literature (2002), Prix Bob Morane for roman traduit(2003)

بخشی از داستان: چند روز قبل از آزاد شدن شدو از زندان، همسرش، لائورا، در تصادفی مرموز فوت می کند. او که گویی دیگر هیچ چیز را احساس نمی کرد، به خانه بازگشت. درون هواپیما با مردی مرموز به نام وندزدی روبه رو می شود، که ادعا می کرد از جنگی قدیمی فرار می کند و یکی از خدایان قدیمی و پادشاه آمریکاست.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: خدایان آمریکایی

سایت دوران اژدها

در حال ترجمه

...

...

جلد دوم

 

 

رزرو شد

...

موافقین ۰ مخالفین ۰