بخشی از کتاب: دوستان دیرین، به راه های جداگانه شان رهسپار شده بودند. اکنون آنها دوباره در کنار همدیگر هستند، اگرچه هر یک رازهایی را در قلبش پنهان نگه داشته است. رازهای صحبت از دنیایی که شایعات جنگ بر آن سایه افکنده است. آنها از داستان های جانوران اسطوره ای، هیولاهای عجیب و موجودات افسانه ای صحبت به میان می آورند. دوستان از رازهای شان حرف نمی زنند. هنوز نه. نه تا وقتی که بر حسب تصادف با زن محزون زیبایی مواجه می شوند که بک عصای کریستال جادویی را با خود حمل می کند و گروه دوستان را به اعماق سایه ها می کشاند و برای همیشه زندگی شان را تغییر می دهد و سرنوشت دنیا را دگرگون می سازد. هیچ کس از آنها انتظار نداشت به قهرمان بدل شوند؛ و کمتر از همه، خودشان.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: شفق پاییزی

سایت دوران اژدها

در حال انتشار

...

....

جلد دوم و سوم

 

 

رزرو شد

 

جلد اول از سری دوم

رزرو شد