بخشی از کتاب:


گرالت اهل ریویا یک ویچر است. جادوگری مکار، آدمکشی بی رحم.
و قاتلی خونسرد.
تنها هدفش: نابودی هیولاهایی است که دنیا را آلوده ساخته اند.
اما هر چیز هیولامانندی، شیطانی نیست و هر چیز زیبایی، خوب نیست؛ و در هر داستان پریانی ذره ای حقیقت نهفته است.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

 جلد سوم تا هفتم

سایت دوران اژدها

 

رزرو شد

...