یک ذهن زیبا

محلی برای تبادل میان مترجم ها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «James Patterson» ثبت شده است

جلد دو کتاب ماکسیم راید - نویسنده: جیمر پیترسون - «رزرو شده»

بخشی از جوایز:

ALA Teens' Top Ten (2005), Abraham Lincoln Award Nominee(2008), ALA Teens' Top Ten(2007),Children's Choice Book Award Nominee for Teen Choice Book of the Year (2011), Goodreads Choice Nominee for Goodreads Author, Young Adult Fantasy (2010), Children's Choice Author of the Year

بخشی از کتاب:چیز جالبی که در رو به رو شدن با مرگ ناگهانی وجود دارد این است که همه چیز جلوی چشم می‌آید. این یک نمونه: «بدو! زود باش بدو! می دونی که می تونی انجامش بدی!» نفس عمیقی کشیدم. فشار زیادی به مغزم وارد می‌شد، داشتم برای زندگیم می‌جنگیدم، تنها هدفم فرار بود، هیچ چیز دیگری اهمیت نداشت. اگر بازوهایم با گل‌های خارداری که میانشان می‌دوم پاره پاره شود؟ اهمیتی ندارد. اگر پا های برهنه‌ی من با هر ریشه‌ی سفت و زبر یا تکه چوب‌های سوراخ کننده برخورد کند؟ مشکلی نیست. اگر ریه‌هایم بخاطر نفس‌ها از درد تیر بکشد؟ با آن کنار می‌آیم. تا زمانی که بتوانم بیشترین فاصله ممکن را بین خودم و نابودگرها ایجاد کنم. بله نابودگرها، تغییرشکل داده‌ها: نیمه انسان، نیمه گرگ.

توجه: در صورت علاقه همکاری در ترجمه این کتاب با این آیدی تماس یا به سایت زندگی خوب مراجعه کنید. «تکمیل نشده»

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزو شده

کنسل شده

جلد سه تا 8

زندگی خوب

 مشخص نیست

رزرو شده

...

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

جلد یک کتاب ماکسیم راید: آزمایش انجل - نویسنده: جیمر پیترسون

بخشی از جوایز:

ALA Teens' Top Ten (2005), Abraham Lincoln Award Nominee(2008), ALA Teens' Top Ten(2007),Children's Choice Book Award Nominee for Teen Choice Book of the Year (2011), Goodreads Choice Nominee for Goodreads Author, Young Adult Fantasy (2010), Children's Choice Author of the Year

بخشی از کتاب:چیز جالبی که در رو به رو شدن با مرگ ناگهانی وجود دارد این است که همه چیز جلوی چشم می‌آید. این یک نمونه: «بدو! زود باش بدو! می دونی که می تونی انجامش بدی!» نفس عمیقی کشیدم. فشار زیادی به مغزم وارد می‌شد، داشتم برای زندگیم می‌جنگیدم، تنها هدفم فرار بود، هیچ چیز دیگری اهمیت نداشت. اگر بازوهایم با گل‌های خارداری که میانشان می‌دوم پاره پاره شود؟ اهمیتی ندارد. اگر پا های برهنه‌ی من با هر ریشه‌ی سفت و زبر یا تکه چوب‌های سوراخ کننده برخورد کند؟ مشکلی نیست. اگر ریه‌هایم بخاطر نفس‌ها از درد تیر بکشد؟ با آن کنار می‌آیم. تا زمانی که بتوانم بیشترین فاصله ممکن را بین خودم و نابودگرها ایجاد کنم. بله نابودگرها، تغییرشکل داده‌ها: نیمه انسان، نیمه گرگ.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزو شده

کنسل شده

جلد یک: آزمایش انجل

زندگی خوب

تکمیل «منتشر نشده»

...

...

جلد دو: خارج از مدرسه

زندگی خوب

در حال ترجمه

...

...

جلد سه تا 8

 

 

رزرو شده

 

موافقین ۰ مخالفین ۰