بخشی از کتاب: نایت ساید قلب تاریک، رازآلود و تهدید آمیز لندن است که از بقیه‌ی دنیا پنهان شده. جایی که جادو واقعی تر از آن است که بتوانی تحملش کنی. جایی که زندگی و ارواح و هر چیز دیگری که به فکرت برسد، اتیکت فروش خورده و بدترین رویاهایت جلود چشم هم در جسمی عاریه ای رژه می روند.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزو شده

کنسل شده

جلد یک تا ده

 

منتشر شده

...

...

جلد یازده: مرد روزهای سخت

رهگذران

فعلا مشخص نیست

...

...

جلد یازده: شوالیه روزهای سخت

زندگی خوب

در حال ترجمه

... 

... 

جلد یازده دارای تداخل در ترجمه می باشد: هر دو سایت به صورت مجزا ترجمه می کنند.

جلد دوازده: آخر

 

 

رزرو شده