بخشی از کتاب: داستان در مورد استفان خوناشام پانصد ساله ای است که تصمیم گرفته یک زندگی عادی رو در شهر کوچک فلس چرچ در ویرجینیا شروع کنه و در دبیرستان متوجه  النا گیلبرت (دختری که ملکه مدرسه محسوب می شه و فوق العاده اجتماعی هست) می شه که شباهت خارق العاده ای به کاترین تنها عشق استفان در پانصد سال پیش داره ...

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول - بیداری

...

منتشر شده

...

...

جلد دوم - کشمکش

وبلاگ میستیک فالز

منتشر شده

...

...

جلد سوم - غضب

وبلاگ میستیک فالز

منتشر شده

...

...

جلد چهارم - اتحاد تاریک

وبلاگ میستیک فالز

منتشر شده

...

 

جلد پنجم - شب هنگام

وبلاگ میستیک فالز

منتشر شده

...

...

جلد ششم – ارواح سایه

وبلاگ میستیک فالز

60 درصد

...

...

جلد هفتم

 

 

رزرو شده