یکی از آثار پرفروش سایت آمازون و اثری دیگر از مورگان رایس نویسنده یادداشت های خون آشام است به اذعان منتقدین این کتاب در راستای ادامه دادن راه اثر نویسندگان هری پاتر و چرخ زمان می باشد. این کتاب در ژانر فانتزی حماسی نوشته شده است.این کتاب روایت کننده ماجراجویی های سرنوشت پسری به نام تور است که از روستایی کوچک به سمت سرنوشتی گمنام قدم پیش می گذارد و در صدد است تا در زندگی فعلی خود تغییر دهد و به هدف خود در زندگی دست یابد. در حال حاضر نه جلد از این مجموعه به چاپ رسیده که در زیر می تونید هشت جلد اول رو دریافت کنید.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب سایت مترجم میزان پیشرفت رزرو شده کنسل شده
جلد سه تا 8 زندگی خوب مشخص نیست رزرو شده